Stephan Koppelaar, 10 jaar dirigent bij Concordia

Zaterdag 16 april 2016 is tijdens het Voorjaarsconcert onze dirigent Stephan Koppelaar in het zonnetje gezet vanwege zijn 10-jarig jubileum bij Brassband Concordia. Voorzitter Jan van Peursem overhandigde hem hiervoor bloemen en een oorkonde. Voor Stephan was dit echter zijn laatste grote optreden met Concordia. Aan het eind van dit seizoen vertrekt hij bij onze band om iets nieuws te beginnen en het orkest de gelegenheid te geven om met nieuw elan een volgende muzikale periode in te gaan. Degene die zich geroepen voelt het dirigentstokje over te nemen, kan contact opnemen met de secretaris van onze vereniging.