4 jubilarissen in de schijnwerpers

Tijdens het Najaarsconcert van zaterdag 6 november 2021 zijn er vier jubilarissen geëerd. Deze viering was verlaat vanwege de strenge Corona maatregelen waarbij het niet toegestaan was om een concert te geven. Uit handen van de secretaresse van de vereniging, Erica Both, kregen zij een oorkonde en bijbehorende insigne van de KNMO. Het betrof de volgende leden: Gijs van Leeuwen, Gerard Verwer, Adri Borst en Angeline Borst.

Gijs van Leeuwen 75 jaar lid van Concordia.

Ongekend. Weinig verenigingen kunnen zeggen dat zij leden hebben die zo lang actief zijn. Volgens de ledenlijst is Gijs op 1 januari 1946 als lid ingeschreven. Naar eigen zeggen was hij daarvoor al enkele maanden in opleiding, maar dat maakt weinig verschil.

Gijs is één van de leden die zijn eerste muzieklessen nog heeft gehad van de eerste dirigent van Concordia te weten Hendrik Gijzen. Volgens Gijs ging dat niet altijd even gemakkelijk. Het goed overbrengen van de maat werd door dhr. Gijzen gedaan door op de knie van de leerling te slaan, iets wat tegenwoordig niet meer geaccepteerd is.

Gijs is begonnen met het bespelen van de trompet. Na een paar jaar werd de toenmalige basblazer te oud en te zwak om de ringbas te hanteren. Gijs is toen gevraagd of gezegd deze bas over te nemen. Vanaf dat moment bespeelde Gijs de sousafoon en daarmee is hij met de grote beker die dit instrument heeft jarenlang de blikvanger van het orkest geweest als Concordia door het dorp marcheerde of een concert gaf. Toen in 1967 de fanfare omgezet werd naar Brassband is deze sousafoon vervangen voor een staande bes-bas.

Gijs is een goed opgeleide muzikant en heeft in het verleden examens afgelegd en bijbehorende diploma's behaald. Van één van die examens bestaat nog een anekdote. Gijs zat met zijn grote sousafoon tegenover de examinator die hem de vraag stelde wat de omvang van zijn instrument was. De bedoeling was dat Gijs zou vertellen hoeveel tonen op de sousafoon gespeeld konden worden. Gijs keek eens omhoog naar de grote beker en al de buizen om zijn nek en antwoordde dat volgens hem de omvang zeker een meter of vijf zou zijn.

Dat je in zo’n grote beker makkelijk wat kwijtraakt gold ook voor Gijs. Zo heeft hij jaren gespeeld op een bas met inwendige leesbril.  

Gijs valt met name op door zijn trouwheid. Het aantal repetities wat hij heeft verzuimd is minimaal. Ook valt Gijs op door zijn rustige karakter en onverstoorbaarheid. Wat er ook met Concordia gebeurt,  hij raakt niet van zijn stuk.

We hopen dat Gijs gezond blijft en nog jaren de basistonen onder onze band kan zetten.

Gerard Verwer 50 jaar lid van Concordia.

Op de ledenlijst van 1971 komt zijn naam voor het eerst voor en is daarna niet meer weggeweest.

Gerard is een man met bijzondere kwaliteiten. Allereerst is hij een enthousiast en gedreven muzikant, maar daarnaast ook een zeer betrokken lid. Het eerste wat opvalt is het aantal instrumenten die hij in de afgelopen 50 jaren heeft bespeeld. Hij is begonnen op de bes-bas, maar als er ergens in de bezetting een gat viel was Gerard de eerste die bereid was dat op te vullen. Zo bespeelde hij de solo cornet, repiano cornet, trombone, althoorn en zelfs de paukeni Nu is hij weer terug in de bas sectie en bespeelt hij de es-bas.

Naast zijn muzikale inzet heeft Gerard heel veel gedaan voor het wel en wee van de vereniging. Dat begon voor hem al snel. In 1972 had hij al een belangrijke rol in de organisatie commissie voor bezoeken aan Engeland. Gerard is ook twee keer voorzitter geweest van 1981 tot 1989 en van 2005 tot 2010. Zijn grootste passie lag echter bij de jeugd. Hij heeft verschillende acties opgezet om jeugdigen enthousiast te maken voor blaas muziek. Zo is er een blokfluitgroep en een jeugdorkest in het leven geroepen na een zeer succesvolle promotie op scholen. Dit leverde toen wel 40 leerlingen!. Om de kinderen enthousiast te houden was hij degene die muziek-weekenden organiseerde naar Friesland. Dat was duidelijk zijn ding.

Ondanks zijn oplopende leeftijd is hij nog steeds een trouw en prominent lid.

Adri Borst 40 jaar lid van Concordia.

Opmerkelijk is dat Adri twee keer als nieuw lid vermeld staat in de ledenlijsten. De eerste keer staat zijn naam op de lijst van 1970, dus ruim 50 jaar geleden. De tweede keer staat hij op de lijst van 1979, de datum die aangehouden is voor zijn langdurig lidmaatschap.

Hij bespeelde ooit de euphonium maar de langste tijd bespeelt hij de cornet, onder andere de tweede cornet partij, es-cornet partij en nu op de solo cornet partij. Dat doet hij met veel verve en enthousiasme.

Adri heeft ook diverse bestuursfuncties bekleed. Zo is hij voorzitter geweest en penningmeester. Vooral in de functie van penningmeester viel hij op. Zo kon hij heel doortastend omgaan de steeds ingewikkeld wordende regelgeving rond de gemeentelijke subsidies. Adri viel ook op bij de organisatie van evenementen. Zo was hij voorzitter van de jubileumcommissie rond het honderd jarig bestaan van onze vereniging en werden er onder zijn leiding acties en optredens georganiseerd met als slot een groots concert.

Adri we bedanken je voor al die jaren dat je voor en met de vereniging bezig bent geweest en hopen dat je nog veel jaren verbonden blijft aan Concordia.

Angeline Borst 25 jaar lid van Concordia.

We zijn nog niet klaar met de familie Borst. Ook de echtgenote van Adri, Angeline Borst jubileerde. Opvallend is dat ook zij twee keer als nieuw lid in de ledenlijsten voorkomt. De eerste keer was dat in 1984 en later in 1995.

Zij bespeelt nu de euphonium, maar kan ook overweg met de bariton en de althoorn.

Naast het maken van muziek voert ook zij diverse taken uit. Zo beheerde zij de muziekbibliotheek en ondersteunt in het organiseren van concerten.

Angeline ook jij hartelijk bedankt voor alles wat jij hebt gedaan en nog doet en we hopen dat je nog lang lid blijft van onze vereniging.

 

Vlnr: Gerard Verwer, Angeline Borst, Adri Borst, Gijs van Leeuwen (foto Ester Smit-Gijzen)